An DE PUYDT

An DE PUYDT

Advocaat

An de Puydt studeerde in 1999 af als licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven. In 2000 behaalde zij het certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

Sinds 1999 is ze actief als advocaat in het kantoor de Puydt – van Cauwelaert, dat opgericht werd door haar grootvader Edgar van Cauwelaert in 1945 en vervolgens werd voortgezet door haar vader Raoul M. de Puydt.

An de Puydt heeft zich naast haar balie-ervaring, gespecialiseerd in volgende vakgebieden:

  • Ondernemingsrecht: van 2003 t.e.m. 2010 was ze docent bij SYNTRA en doceerde ze de vakken ondernemingsrecht, verzekeringsrecht (vastgoedsector) en burgerlijk recht (vastgoedsector).
  • Jeugdrecht: van 2006 tot 2017 was ze verantwoordelijke voor de jeugdsectie van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel. Daarnaast is zij actief bij de VZW Advocaten voor Jongeren, waar zij de belangen van minderjarigen verdedigt.
  • Familierecht: ze is gecertifieerd bemiddelaar door de Federale Bemiddelingscommissie en komt dus o.a. tussen in bemiddelingszaken.

Ze was ook gedecentraliseerd sectiehoofd van het Bureau voor Juridische Bijstand te Dilbeek, afdeling van het kanton Lennik.

Op 1 juli 2010 is An de Puydt tevens benoemd tot plaatsvervangend vrederechter van het kanton Halle.

Familierecht
100%
Jeugdrecht
100%
Ondernemingsrecht
100%
Verkeersrecht
100%
Bemiddeling
100%
Sociale huur
100%
Invorderingen
100%