Bemiddeling

An DE PUYDT is erkend bemiddelaar in familiezaken en kan u helpen uw familiale problemen via bemiddeling op te lossen. Wat houdt dit precies in?

Relaties met partner en kind(eren), al of niet in het kader van een huwelijk, staan soms onder druk en kunnen aanleiding geven tot conflicten en zelfs tot geschillen. Bemiddeling kan een oplossing bieden van het conflict.

Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode gericht op het oplossen van conflicten. De bemiddelaar begeleidt hierbij de onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Hij legt geen beslissing op, maar helpt de partijen een oplossing te zoeken.

De bemiddeling biedt vele voordelen waaronder:

  • Er wordt gewerkt op het ritme van beide partners, met aandacht voor hun persoonlijkheden.
  • De bemiddelaar waakt erover dat de kinderen niet het slachtoffer worden van het ouderlijk conflict
  • De partners werken zelf een evenwichtige regeling uit, waarbij niets wordt beslist dat ze zelf niet willen.
  • Oplossingen die samen worden uitgewerkt zijn een betere waarborg voor de toekomst.
  • Bemiddeling is een snelle, efficiënte en economische oplossing van conflicten.

De Advocaat-bemiddelaar

Bij advocaten zijn uw belangen in goede handen. Hij is een specialist van het recht. Hij kent het recht en de procedure. Niet elke advocaat is echter een advocaat-bemiddelaar. De advocaat-bemiddelaar beschikt over een relevante beroepservaring inzake familierecht en heeft bovendien een opleiding gevolgd waarin de psychologische aspecten een belangrijk onderdeel vormen. Hij kan de door partijen bereikte oplossing laten bekrachtigen door een rechtbank. Enkel de advocaten die beschikken over een accreditatie mogen de titel van advocaat-bemiddelaar dragen.

Wat kost bemiddeling?

De partners betalen samen het uurloon van de advocaat-bemiddelaar. Het uurtarief en de betalingsmodaliteiten worden vooraf vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst.

(bron: Balie Brussel)