Jeugdrecht

Jeugdrecht is het geheel van rechtsregels en rechtspraak ten aanzien van minderjarigen en hun ouders met een tweeledige bedoeling :

  1. Bescherming van de minderjarige t.o.v. de maatschappij, meer specifiek zijn positie in het gezin en de samenleving. Deze bescherming kan aanleiding geven tot inmenging in het gezinsleven.
  2. Bescherming van de maatschappij tegen jeugddelinquentie en algemeen normafwijkend of deviant gedrag van jongeren. Het jeugdrecht is het geheel der regels die zowel voorzien in de sancties ten aanzien van jongeren met deviant gedrag als m.b.t de burgerlijke rechten van de jongeren en de regels voor jongeren in gevaarsituaties.

An DE PUYDT heeft een uitgebreide ervaring in het jeugdrecht en kan u bijstaan bij alle problematieken in verband met jongeren.

Ze was verantwoordelijke van de jeugdsectie van de Nederlandse Orde van Advocaten in Brussel van 2006 tot 2017.