Huurrecht

Wanneer u in een huurgeschil betrokken bent, als verhuurder of huurder, kunnen we u helpen met:

  • opzegmogelijkheden en -formaliteiten
  • achterstallige huurgelden
  • uithuiszetting

Hierbij is het steeds belangrijk na te gaan welke wetgeving van toepassing is (woninghuur, handelshuur, gemene huur of sociale huur) en wat uw huurovereenkomst zegt.

Ook bij sociale huur, waar aparte regels gehanteerd worden, kunnen we u adviseren.