Contactbreuk

Waarom geraken sommige ouders verstrikt in een hoogconflictscheiding en wat maakt dat ze daar maar niet uit geraken? Wat kunnen ouders zelf actief doen om het conflict niet te laten escaleren en de last van hun kind te verkleinen of mee te dragen?
De auteurs van het boek ‘Blijven staan ondanks de storm’ richten zich tot ouders die worstelen om als ouder te kunnen blijven staan in de stormachtige periode tijdens en soms lang na een scheiding.
Het doel is om ouders handvatten aan te reiken zodat ze hun eigen ouderschap vorm kunnen geven, parallel aan de andere ouder, zelfs wanneer de conflicten niet stoppen. De infoavond staat ook open voor hulpverleners en leerkrachten.

Voor meer info:

boek ‘blijven staan ondanks de storm’ Vanessa Maes en Christel Cornelis

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044136067